Bedlington teriér

Původní bedlingtony bylo možné najít v cikánských táborech.Jejich využití bylo víceúčelové.Majitelé bedlingtonů často patřili mezi vášnivé lovce bez vlastního revíru.Pytlákům lovecké vlohy rychlých a nehlučných psů nadmíru vyhovovaly.Bedlingtoni ochraňovali majetek svého pána před nežádoucími  návštěvami lidí i zvířat a některé údaje hovoří o tom,že byli používáni ke psím zápasům.Oblíbeni byli i mezi horníky.Bez protestu a strachu následovali své pány pod zem a byli schopni dávit často agresivní potkany.Uplatňoval se také při lovu králíků,lišek,jezevců a vyder.Dnešní standard uvádí jako zemi původu plemene Vekou Británii.Základy cíleného chovu byly položeny na pomezí Anglie a Skotska, v blízkosti pohoří Cheviot Hills a povodí řeky Coquet,v oblasti nazývané Northumberland.První zprávy o plemeni pocházejí z  počátku 19. století.Příznivců bedlington teriéru postupně přibývalo.Bedlingtoni se začali objevovat i na  výstavách,ale jejich počty nebyli nikdy příliš závratné.I na velké Cruftově výstavě bývalo na přelomu století  vystavováno zhruba 20 jedinců.V Československu se začali bedlingtoni chovat ve třicátých letech.Po druhé  světové válce se zdálo,že u nás chov tohoto plemene zcela zanikne.O obnovu se pokusily v roce 1957 nadšení  kynologové z Výzkumného ústavu lesního hospodářství v Kostelci nad Černými lesy.Mezi myslivci získalo  plemeno velkou odezvu.Šedesátá léta znamenala načekaný zvrat.Okolo roku 1970 zaznamenal chov  bedlingtonů u nás svoji početní špičku.Menší zájem o plemeno není jen českým problémem.Stejná situace je i  v ostatních evropských státech.Bedlingtonů sice nemáme příliš,zato jsou krásní v exteriéru a vynikající v  povaze.Současný bedlington je ušlechtilý pes střední velikosti (kohoutková výška okolo 41cm).Je to milý  veselý pes s umírněným teriérským temperamentem.Jeho hlasité projevy jsou zcela ojedinělé.Je výborně  ovladatelný a až na výjimky zcela beze sklonů ke rvačkám.Po předcích mu zůstaly lovecké vlohy, většinou je  však neuplatňuje.Nepatří k plemenům,u kterých by byly problémy s přijímáním potravy,nepatří ani k  plemenům s vlohou k nějakému onemocnění.Jsou lidé kteří říkají že bedlington nevypadá jako pes,ale spíše  jako ovečka a že se jim nelíbí.Ten kdo se s bedlingtonem seznámí,zjistí,že se jedná o velmi osobitého psa s  vynikající povahou a že to,co jej na vzhledu malého teriéra odpuzovalo,je odstupem času naopak  půvabné.Bedlington je plemeno,které bez potíží zvládne i začátečník.Plemeno radostné,nenáročné,umírněné  a bez agresivity,plemeno,které bude doprovázet starou dámu i sportovce na lyžích,plemeno,které velmi  miluje děti,protože s bezprostředností sobě vlastní dokážou odhalit,co se pod psem v rouše ovečky skrývá.

časopis:Pes přítel člověka

Text:Vladimíra Tichá